Author: gagacc

Јавна набавка бр. 2/24 – НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ – ИЗЛЕТА СРЕДЊЕ, СТАРИЈЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ЂУЛИЋИ” ЗАЈЕЧАР У РАДНОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Јавна набавка бр. 2/24 – НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ – ИЗЛЕТА СРЕДЊЕ, СТАРИЈЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ЂУЛИЋИ”…

View details