ДИГИТАЛНИ СКОК - ИЗВАН ЗИДОВА

ЕРАЗМУС + ПРОЈЕКАТ

ДИГИТАЛНИ СКОК – ИЗВАН ЗИДОВА

Digital Jump – Beyond the Walls

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР УЧЕСТВУЈЕ НА ПРОЈЕКТУ ДИГИТАЛНИ СКОК – ИЗВАН ЗИДОВА  У ОКВИРУ ЕРАЗМУС + ПРОГРАМА ФИНАНСИРАНОГ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Пројекат траје од 01.06.2023.године до 31.05-2024.године

Циљеви пројекта су:

Циљ 1.  Развити дигиталне компетенције васпитача за креаирање подкaст садржаја

Циљ 2. Унапредити вештине дигиталне комуникације код васпитача

Циљ 3.Јачање интеркултуралних компетенција кроз учешће на ЕРАЗМУС пројектима

 

У оквиру пројекта  8 васпитча ПУ“ Ђулићи“ Зјечар ће похађати петодневни тренинг курс у Шпанији где ће бити у прилици да науче креирање подкаст емисија у циљу унапређења васпитно-образовног рада. На самом курсу унапредиће личне дигиталне компетенције а по повратку, применом стечених знања, кроз дисеминацију,  развијаће и радиће на унапређењу дигиталних компетанција деце, осталих васпитача и родитеља.Кроз комуникацију са васпитачима из других земања унапредиће језичке компетенције, васпитачи ће бити у прилици да крз комуникацију са васпитачима из Шпаније упознају љихови културу и начине рада као и да промовишу свој рад и рад ПУ „Ђулићи“ Зајечар.

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency (NA). Neither the European Union nor NA can be held responsible for them.