Вртићи ПУ "Ђулићи"

Вртић: “Ђурђевак”
Адреса: Насеље “Краљевица” бб
Број тел: 019 432 386
Вртић има 8 васпитних група од тога 2 јаслене (1 – 3 год.)

Вртић: “Здравац”
Адреса:Костадина Костадиновића Чауша 10
Број тел: 019 422 202
Вртић има 8 васпитних група од тога 2 јаслене (1 – 3 год.)

Вртић: “Љиљан”
Адреса: Омладинска ББ
Број тел: 019 425 329
Вртић има 6 васпитних група целодневног боравка од тога 2 јаслене (1 – 3 год.).

Вртић: “Маслачак”
Адреса: Насеље Кључ III
Број тел: 019 423 188
Вртић има 8 васпитних група од тога: 2 јаслене (1 – 3 год.)

Вртић: “Маслачак”
Адреса: Насеље Кључ III
Број тел: 019 423 188
Вртић има 8 васпитних група од тога: 2 јаслене (1 – 3 год.)

Вртић: “Свитац”
Адреса: Насеље Попова Плажа лам. 14
Број тел: 019 429 550
Вртић има 10 васпитне групе од тога: 3 јаслене ( 1 – 3 год.)

Вртић: “Пламенак”
Адреса: Зајечарска бр. 2, Грљан
Број тел: 019 468 836
Вртић има 3 васпитне групе од тога 1 јаслена (1-3 год.)

Играоница: ”Изворчић”
Адреса: Велики Извор
Играоница има једну васпитну групу.