Промоција дечијих права

У циљу промоције дечјих права,
сарадник за музичко васпитање ПУ Ђулићи Зајечар Бојан Ћирић
компоновао је песму “Дечја права”.