Програми које реализујемо...

Стални програми:

 • Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године
 • Програм васпитања и образовања деце узраста од 3 до 5,5 година
 • Припремни предшколски програм од 5,5 до 6,5 година
 • Припремни предшколски програм у трајању од 4 сата
 • Музичка почетница коју реализује музички сарадник
 • Логопедски третман који реализује логопед

Посебни програм:

Играоница “Изворчић”

Специјализовани програми:

Школа енглеског језика – са циљем усвајања речи, језичких и фонетских форми и развијања вештине комуникације на страном језику. (Реализује спољни сарадник са децом узраста 4-6,5 година, два пута недељно током године, према програму школе НС ПРО ГРОУП из Новог Сада.)

Инклузивни програм:

Рад са децом са сметњама у развоју која се укључују у рад редовних група

Програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања:

 • Реализација превентивних активности у васпитно- образовном раду са децом
 • Реализација радионица

Повремени програми:

 • Одмор и рекреација деце на планини
 • Излети – посета ЗОО врту и Ромулијани

Пригодни програми:

 • Обележавање Дана града
 • Обележавање Дечије недеље
 • Обележавање Дана вртића
 • Прослава Нове године
 • Обележавање важних датума
 • Осмомартовске и завршне приредбе