Историјат Предшколске установе

Први организовани облик рада са децом у Зајечару био је “Дечје забавиште” Марије Миланковић отворено 1893. године, са 17-оро деце узраста 5-7 година.

Од 1929. године, на велико залагање Женског хришћанског друштва, школских и општинских власти, отворено је “Дечије забавиште” које је уписало 71 дете.

Неколико година пре Другог светског рата у Зајечару је, упоредо са “Дечјим забавиштем” радио и Приватно забавиште при римокатоличкој цркви у којој је боравило 25-30 предшколаца. Рад ових забавишта престао је почетком Другог светског рата.

Наставак организованог рада са децом предшколског узраста усредио је јануара 1944. године са 15-оро деце, у згради Мушке основне школе (сада ОШ “Десанка Максимовић”).
Прва државна установа за децу предшколског узраста је “Дечје обданиште” отворено 1946. године и имало је 24-оро деце.

Друга установа за децу “Дечије јасле” отворено је 1947. године и имале су 20-оро деце.

Ове две установе спојене су 1952. године у Комбиновану установу за дневни боравак предшколске деце, а 28. октобра 1969. године основана је Установа за непосредну заштиту деце (садашњи вртић “Здравац”) и то је почетак самосталног рада садашње Предшколске установе “Ђулићи”. Од тада су се отварали редом, “Невен”, “Љиљан”, “Ђурђевак”, “Маслачак” и “Пламенак”, “Свитац”, “Изворчић”.

“Ђулићи” данас: Седам објеката са 44 васпитних група у којима је уписано око 1080-оро деце узраста од 1 до 7 година, о којима брине 141 радник.