О ЕРАЗМУС + ПРОГРАМУ

Еразмус + је један од највећих програма ЕУ  који финансира пројекте мобилности и сарадње у области образовања, обука младих и спорта. Настао је 2014.године а 2021.је ушао у нови седмогодишњи период спровођења који ће трајати до 2027.године.

Oпшти циљ и приоритети  Еразмус + програма 2021 -2027.

Еразмус + програм настоји да у периоду 2021-2027 омогући учешће још већем броју учесника и ширем спектру организација. С тим у вези, нови програм истиче инкузивност, зелене иницијативе и дигитализацију као кључне и најважније приоритете које подржава кроз низ финансијских механизама, затим јачање грађанских вредности, дијалог, културу. Толеранцију и разумевање друштвеног културног и историјског наслеђа.

Општи циљ Програма је да, кроз целоживотно учење, подржи образовни, професионали и лични развој појединаца у области образовања, обула, омладине и спорта.

 Провођење времена у другој земљи са циљем учења, односно усавршавања и рада требало би да постане стандард.

На тај начин  Програм значајно доприноси одрживом расту, квалитетнијим радним местима и социјалној кохезији, подстиче иновације и премошћавање јаза у знању, вештинама и компетенцијама у Европи.

Више о Еразмус + програму можете сазнати на  званичном  web сајту.

Предшколска Установа „Ђулићи“ Зајечар је први пут поднела пријаву за  Еразмус + пројекте на конкурсу за 2021. годину. Пројекат Дигитални Ђулићи је одобрен за финансирање од стране Европске уније.