Структура систематизованих, запослених и ангажованих лица, прилива и одлива кадрова

 

 

Структура  систематизованих, запослених и ангажованих лица у Предшколској установи „Ђулићи“ Зајечар

 

 

Стручна спрема

Број систематизованих

Извршилаца

На свим радним местима

Број запослених на неодређено радно време

Број запослених по било ком основу (изузев у својству приправника)

Број лица ангованих ван радног односа

Висока

8

7

2

0

Виша

60

57

3

0

Средња

39

36

5

                             1

Нижа

34

31

2

0

Укупно

141

131

12

1

Структура одлива и прилива у Предшколској установи „Ђулићи“ Зајечар

Стручна спрема

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години

Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години

Број запослених на неодређено време
 и одређено време у својству приправника
 у текућој календарској години у оквиру 70%

Број запослених на неодређено време
 и одређено време у својству приправника
 у текућој календарској години изнад 70%

Висока

1

0

0

0

Виша

0

2

0

0

Средња

3

2

0

0

Нижа

3

2

0

0

Укупно

7

6

0

0