Структура систематизованих, запослених и ангажованих лица, прилива и одлива кадрова

 

 

Структура  систематизованих, запослених и ангажованих лица у Предшколској установи „Ђулићи“ Зајечар

 

 

Стручна спрема

Број систематизованих

Извршилаца

На свим радним местима

Број запослених на неодређено радно време

Број запослених по било ком основу (изузев у својству приправника)

Број лица ангованих ван радног односа

Висока

4

3

2

0

Виша

64

63

4

1

Средња

39

36

6

2

Нижа

34

31

6

0

Укупно

141

133

18

3

 

 

Структура одлива и прилива у Предшколској установи „Ђулићи“ Зајечар

 

Стручна спрема

 

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години

 

Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години

Број запослених на неодређено време
 и одређено време у својству приправника
 у текућој календарској години у оквиру 70%

 

Број запослених на неодређено време
 и одређено време у својству приправника
 у текућој календарској години изнад 70%

 

Висока

 

1

0

0

0

Виша

 

0

2

0

0

Средња

 

3

2

0

0

Нижа

 

3

2

0

0

Укупно

 

7

6

0

0