Комисија за пријем деце

Пријем деце у ПУ Ђулићи Врши се на основу Јавног конкурса
–  У мају месецу, Комисија ће одлучивати о поднетим захтевима за пријем деце у вртиће Установе од првог септембра текуће године.