Комисија за пријем деце

Комисије за пријем деце састају се 20-тог у месецу и то:

  • У јануару, марту, мају и новембру месецу
  • Комисија се може одржати и у осталим месецима уколио постоје услови за пријем деце
  • У мају месецу, Комисија ће одлучивати о поднетим захтевима за пријем деце у вртиће Установе од првог септембра текуће године. На овој Комисији вршиће се и пријем деце за похађање припремног предшколског програма у вртићима Установе