ПРЕДАВАЊЕ: ЗНАЧАЈ ПРАЋЕЊА ЛИНЕАРНОГ РАСТА КОД ДЕЦЕ

Савез удружења медицинских сестрара ПУ Србије уз подршку Секретаријата за образовање и дечију заштиту као и Министарства просвете током 2022.и 2023. године реализује пројекат “Значај праћења линеарног раста код деце”
У ПУ “Ђулићи” Зајечар као увод у пројекат одржана је едукација за запослене и родитеље у сарадњи са Удружењем за педијатријску ендокринологију Србије и Институтом за здравствену заштиту мајке и детета Србије “Др Вукан Ћупић”