ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР ЗА РАДНУ 2024/2025. ГОДИНУ

Vrtic-Djurdjevak

На основу члана 13 . Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 10/2019, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон, 123/2021- др. закон и 129/2021), члан 4. Правилника о начину, критеријумима и поступку пријема деце у  Предшколску установу „Ђулићи“ Зајечар, директорка Установе, дана 28.03.2024. године доноси

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА

ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР

ЗА РАДНУ 2024/2025. ГОДИНУ

 

Упис ће се обављати на основу захтева родитеља, односно другог законског заступника детета, који се подноси надлежној Комисији преко портала еУправа или непосредно управи Установе на јединственом захтеву, који се преузима на званичном сајту Установе www.djulicizajecar.rs  или непосредно у управи Установе.

 

РОКОВИ:

 1. подношење захтева за упис 01.04.2024. до 15.04.2024. године
 2. формирање листа, пријем деце, формирање васпитних група од 03.05.2024. до 20.05.2024. године
 3. објављивање резултата уписа (прелиминарна листа) до 25.05.2024. године
 4. рок за подношење приговора од 26.05.2024. до 02.06.2024. године
 5. одуличивање комисије по приговорима на резултате уписа од 03.06.2024. до 11.06.2024. године
 6. објављивање коначне листе примљене деце и формираних васпитних група до 13.06.2024. године.

 

НАПОМЕНА: ЗАХТЕВИ КОЈИ СУ ПОДНЕТИ РАНИЈЕ ОСТАЈУ ВАЖЕЋИ И БИЋЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ.

У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ БИЛО НЕКИХ ПРОМЕНА У РАДНО – ПРАВНОМ СТАТУСУ РОДИТЕЉА, АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА ДЕТЕТА,  ЗДРАВСТВЕНОГ СТАТУСА ДЕТЕТА ИЛИ РОДИТЕЉА,  И ДРУГИХ БИТНИХ ПРОМЕНА ПОТРЕБНО ЈЕ ИЗВРШИТИ ДОПУНУ ЗАХТЕВА ДО 15.04.2024. ГОДИНЕ.

 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 

Слободна су следећа места:

 1. Вртић „Ђурђевак“, Насеље Краљевица бб

– средња јаслена група

( деца рођена од 01.03.2023. до 01.03.2024.године) – 14 –оро деце

 – старија јаслена група

  (деца рођена од 01.03.2022. до 01.03.2023.године) – 5-оро деце

 – млађа васпитна група

  (деца рођена од 01.03.2021. до 01.03.2022.године) – 5-оро деце

 – средња васпитна група

  (деца рођена од 01.03.2020. до 01.03.2021.године) – 4-оро деце

  – мешовита средња-старија васпитна група

  (деца рођена од 01.03.2019. до 01.03.2021. године)– 2-је деце

  –  старија васпитна група

  (деца рођена од 01.03.2019. до 01.03.2020.године) – 18-оро деце

 

 1. Вртић „Здравац“, Костадин Костадиновић Чауш 10

 

 – средња јаслена група

  (деца рођена од 01.03.2023. до 01.03.2024.године) – 14 –оро деце

 – старија јаслена група

  (деца рођена од 01.03.2022. до 01.03.2023.године) – 7-оро деце

 – млађа васпитна група

 (деца рођена од 01.03.2021. до 01.03.2022. године)– 4-оро деце

 – средња васпитна група

 (деца рођена од 01.03.2020. до 01.03.2021.године) – 4-оро деце

 – мешовита старија-припремна васпитна група

 (деца рођена од 01.03.2018. до 01.03.2020.године) – 11-оро деце

 

 1. Вртић „Љиљан“, Омладинска бб

 

 – средња јаслена група

 (деца рођена од 01.03.2023. до 01.03.2024.године) – 14 –оро деце

 – старија јаслена група

(деца рођена од 01.03.2022. до 01.03.2023.године) – 10-оро деце

  – млађа васпитна група

 (деца рођена од 01.03.2021. до 01.03.2022.године) – 1 дете

  – средња васпитна група

(деца рођена од 01.03.2020. до 01.03.2021.године) – 4-оро деце

  – старија васпитна група

  (деца рођена од 01.03.2019. до 01.03.2020.године) – 1 дете

 

 

 1. Вртић „Маслачак“, Насеље Кључ III

 

 – средња јаслена група

 (деца рођена од 01.03.2023. до 01.03.2024.године) – 14 –оро деце

 – старија јаслена група

  (деца рођена од 01.03.2022. до 01.03.2023.године) – 5-оро деце

 – млађа васпитна група

 (деца рођена од 01.03.2021. до 01.03.2022.године) – 3 детета

– средња васпитна груп

(деца рођена од 01.03.2020. до 01.03.2021.године) – 5-оро деце

 – припремна васпитна група

 (деца рођена од 01.03.2018. до 01.03.2019.године) – 3-је деце

 

 1. Вртић „Свитац“, Насеље „Попова Плажа“, ламела 14

 

– средња јаслена група

(деца рођена од 01.03.2023. до 01.03.2024.године) – 14 –оро деце

– старија јаслена група

(деца рођена од 01.03.2022. до 01.03.2023.године) – 27-оро деце

– млађа васпитна група

 (деца рођена од 01.03.2021. до 01.03.2022.године) – 9-оро деце

 – средња васпитна група

(деца рођена од 01.03.2020. до 01.03.2021.године) – 10-оро деце

 – старија васпитна група

  (деца рођена од 01.03.2019. до 01.03.2020.године) – 1 дете

  

 1. Вртић „Пламенак“, Зајечарска 2, Грљан

 

– мешовита јаслена група

 (деца рођена од 01.03.2022. до 01.03.2024.године) – 8 –оро деце

– мешовита млађа-средња васпитна група

 (деца рођена од 01.03.2020. до 01.03.2022.године) – 7-оро деце

 – мешовита старија-припремна васпитна група

 (деца рођена од 01.03.2018. до 01.03.2020.године) – 6-торо деце

 

 1. Играоница „Изворчић“ Велики Извор

 

– мешовита вртићка група

 (деца рођена од 01.03.2019. до 01.03.2022.године) – 15-оро деце

 

            Прелиминарна ранг листа  биће истакнута  до 25.05.2024. године на званичној интернет страници Установе www.djulicizajecar.rs и на улазним вратима Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар, адреса Насеље Краљевица бб.

            Коначна ранг листа биће истакнута до 13.06.2024. године на званичној интернет страници Установе www.djulicizajecar.rs и на улазним вратима Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар, адреса Насеље Краљевица бб.

            Родитељи ће Уговоре за вртић потписивати  у периоду од 15.08.2024. до 31.08.2024. године у времену од 08.00 до 14.00 часова, у управи Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар, адреса Насеље Краљевица бб. У случају да родитељи не потпишу уговор у наведеном року, сматраће се да је родитељ одустао од уписа детета у вртић (уколико своји изостанак не оправда).

            Напомена: Незадовољни родитељи могу уложити приговор Комисији у року од 8 дана  од дана објављивања прелиминарних резултата уписа. Приговор у писаној форми подноси се на адресу Установе, Насеље Краљевица бб или потписан, скениран – усликан приговор на маил адресу Установе www.djulicizajecar.rs.

 

 

 

                                                                                                ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

                                                                                             ____________________

                                                                                                         Јовановић Тања

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram