О ПРОЈЕКТУ "ДИГИТАЛНИ ЂУЛИЋИ"

Предшколска установа „Ђулићи“ се доношењем Европског развојног плана обавезала  да у петогодишњем периоду  ради на развоју европске димензије, која ће оснажити како  васпитаче, стручну службу и све запослене, тако и саму децу, за неговање мултикултуралности, васпитно – образовни процес у оквиру европског простора, и активно учешће  у друштвеном животу на локалном, националном, европском и глобалном нивоу.

Еразмус + програм мобилности смо препознали као могућност која нам у великој мери може помоћи у остваривању стратешких краткорочних и дугорочних циљева прописаних Европским развојним планом.

Дигитални Ђулићи је први пројекат који је одобрен за финансирење  Предшколској Установи „Ђулићи“ Зајечар. Пројекат је пријављен  у категорији Ерасмус+ пројеката мобилности у области општег образовања за 2021. годину.

Циљеви пројекта су:

  • Развити дигиталне компетенције код васпитача са циљем иновирања васпитно-образовне праксе у ПУ “Ђулићи“ Зајечар
  • Развити свест код васпитача о могућностима и добитима Ерасмус + програма

Реализујући ове циљеве желимо да оснажимо васпитаче за иновирање њихове васпитно-образовне праксе кроз стицање нових компетенција.

Тим васпитача ће проћи кроз стручну обуку у трајању од 7 дана, на којој ће стицати знања и вештине из области дигиталних компетенција. Обука ће се одржати у Грчкој. Вапитачи  који буду учествовали у програму мобилности  имплементираће нове дигиталне алате у своју васпитно-бразовну праксу, где ће директно укључивати децу и њихове родитеље.